Beställ Uppdrag Bli En Av Oss

Om oss

Affärskoncept

1.1 Affärsidé
Erfarenheten och kunskaperna dagens pensionärer besitter vill vi på Aktiva Veteraner ta till vara på. Genom att erbjuda vår kompetens till både privatpersoner och företag kan vi hjälpa till på många olika plan, med många olika projekt och önskemål, i flera olika yrkesgrupper.
Att ta vara på pensionärernas kunskap och kompetens finns redan idag. Tyvärr är det ofta stora företag som ligger bakom och inte alltid ser till vare sig kundens eller personalens bästa. Det som gör Aktiva Veteraner unikt är just detta; vi i styrelsen, som startar upp företaget, är själva pensionärer. Vi väljer att se till det som är bäst för våra anställda och kunder. Hos Aktiva Veteraner är det inte bara vinst som är viktigt.
1.2 Affärsmodell
Affärsmodellen baseras på uppdragsbokning och betalning per timme baserat på val av tjänst hos kunden. Samtliga veteraner är timanställda vilket innebär att varje löneutbetalning baseras på fakturerade timmar till aktuell kund.
1.3 Mål
Med Aktiva Veteraner vill vi skapa en bas för att aktiva, pigga, erfarna och kompetenta veteraner där vi ser både den individuella kunden och veteranen.
1.4 Vision
Vår vision är detsamma idag som imorgon som om tio år. Vi vill vara det naturliga valet att kontakta gällande bemanning av produktiva +55. Vi vill också vara det naturliga valet att kontakta när det kommer till produktiv +55 angående fortsatt arbete. Det är personen, kompetensen, den personliga kontakten och sammanhållningen som ligger i fokus. Varje kund och varje Aktiv Veteran är lika viktig.