Beställ Uppdrag Bli En Av Oss

Regler och villkor

                                                               Välkommen till Activa Veteraner

Tack för att du valt att ansöka till oss.
Vårt mål är att ha nöjda kunder och medarbetare därför har vi några riktlinjer som vi alla ska följa.

Din anställning/uppdrag
Innan du får ett anställningsavtal så hämtar vi efter ditt medgivande uppgifter om dig från belastningsregistret, detta för att vara helt säkra innan anställning.
När en förfrågan från kund kommer in kontaktar vi dig för att höra efter om du kan ta aktuellt uppdrag. Svarar du ja så får du en arbetsorder per mail där uppdraget beskrivs samt uppgifter om kunden.

Kunden:
Det är av största vikt att du kontaktar kunden så snart du kan när du har tackat ja till uppdraget. Du och kunden kommer överens om när uppdraget ska utföras, ibland vill kunden att du kommer och tittar på arbetet innan du startar. Återkoppla till AV när du har kommit överens med kunden att uppdraget ska utföras, även om kunden tackar nej återkopplar du till AV.

Priser:
När det gäller priser så har kunden fått all information från AV vid första kontakten, om du får frågor om priser så hänvisar du till AV.
Vill kunden ha flera arbetsuppgifter utförda kontaktar du AV för en ny arbetsorder.

Utförd arbetstid:
När arbetet är utfört lägger du in dina arbetade timmar i tider.activa-veteraner.se, även kilometrar, verktyg och andra utlägg som du har haft. Notera om du för kunds räkning har gjort inköp från leverantör att faktura kommer.
På ditt anställningsavtal finns den timgrundlön som AV betalar, men det kan finnas uppdrag där timlönen är högre och då ändrar AV den i systemet för just det uppdraget.
Din lönespecifikation får du på mail eller en papperskopia om du inte har en e-mailadress.


Försäkringar:
Under uppdrag samt till och från arbetsplatsen är du försäkrad i Fora, även en uppdragsförsäkring finns via Trygg Hansa.
Om olyckan är framme kontaktar du AV som hjälper dig att fylla i en anmälan om det som har hänt till AFA.

Sekretess:
Tala aldrig illa om kollegor eller AV inför kund, sprid inte heller information om kunder eller kollegor till obehöriga. Tycker du att något inte fungerar som det ska så kontaktar du AV.

Arbetsmiljö:
Det finns regler för hur arbetet får utföras ur arbetsmiljösynpunkt. Du får en folder från Arbetsmiljöverket där det finns riktlinjer för hur olika arbeten får utföras.
Här finns även riktlinjer för vad som krävs för att få hantera eldrivna verktyg. 

Hem